.

Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Thứ Hai, 19/03/2012, 22:28 [GMT+7]
.

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 16-3-2012 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

Mục tiêu tổng quát quy hoạch của tỉnh Gia Lai là phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu xây dựng Gia Lai sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong Tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Một góc Pleiku. Ảnh: Nguyễn Giác
Một góc Pleiku. Ảnh: Nguyễn Giác

Theo đó, tỉnh Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm thời kỳ 2011 - 2020 đạt 12,4%. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 34,2 triệu đồng/người và năm 2020 đạt 72,2 triệu đồng/người. Đến 2015 quy mô dân số của tỉnh khoảng 1,417 triệu người, năm 2020 khoảng 1,532 triệu người; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm khoảng 3 - 4%, đến năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo. Về nông nghiệp, tỉnh Gia Lai sẽ phát triển vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung để đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương pháp canh tác có tỷ lệ cơ giới hóa cao từ khâu làm đất đến thu hoạch nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Về phát triển không gian đô thị và nông thôn: Xây dựng thành phố Pleiku thành đô thị trung tâm của Tỉnh, đồng thời là trung tâm của khu vực Bắc Tây Nguyên; phát triển mạng lưới đô thị vệ tinh gồm thị trấn Chư Sê là đô thị loại IV, trung tâm vùng phía Tây Nam với các đô thị hỗ trợ bao gồm các trung tâm huyện, xã của các huyện Chư Pah, Đak Đoa, Chư Sê; đô thị Đông Tây gồm thị xã An Khê (đô thị loại III), cửa khẩu Đức Cơ và thị trấn Chư Ty; phát triển các thị trấn, các trung tâm xã thuộc các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai, Mang Yang, An Khê, Kông Chro và Kbang; đô thị Đông Nam gắn với trung tâm thị xã Ayun Pa.

Phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Gia Lai có 1 thành phố là đô thị loại 1 thuộc Tỉnh, 3 thị xã và 20 thị trấn là trung tâm huyện lỵ với dân số đô thị khoảng 635 nghìn người, chiếm khoảng 41,5% tổng dân số của Tỉnh…

Xem toàn văn Quyết định phê duyệt phát triển đô thị Gia Lai 2020

Nguyễn Giác

.