.

(GLO)- Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2016, thị xã An Khê vẫn đạt và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra.

  Nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp ở thị xã An Khê năm 2016 tăng đột biến.    Ảnh: L.H
Nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp ở thị xã An Khê năm 2016 tăng đột biến. Ảnh: L.H

Theo thống kê của Chi cục Thuế thị xã An Khê, tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2016 ước đạt 89,565 tỷ đồng, đạt 127,47% dự toán, tăng 0,84% so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn thị xã được hưởng theo phân cấp là 85,765 tỷ đồng, vượt 22,09% chỉ tiêu HĐND thị xã giao. Trong đó, các khoản thu cân đối ngân sách địa phương đạt 81,346 tỷ đồng, đạt 123,63% dự toán, giảm 2,59% so với năm 2015; các khoản thu quản lý chi qua ngân sách là 4,419 tỷ đồng.

Trong các khoản đóng góp thuế thì phần thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Cục thuế tỉnh ủy quyền phân cấp cho Chi cục Thuế thị xã An Khê quản lý thu có mức tăng đột biến so với năm trước. Cụ thể, trong năm 2016, khoản thu từ lĩnh vực này ước đạt 12 tỷ đồng, đạt 2.400% dự toán, tăng 663,36% so với năm trước. Một số lĩnh vực cũng có mức thu tăng như: các khoản thu từ thuế, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân ngoài quốc doanh, thu tiền thuê đất… Trong đó, riêng các khoản thu từ thuế, phí ước thực hiện 52,206 tỷ đồng, đạt 109,45% dự toán.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực thu lại có chiều hướng giảm. Tiêu biểu như: thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ thực hiện được 225 triệu đồng, giảm 25,5% so với năm 2015; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/thuế nhà đất ước đạt 500 triệu đồng, đạt 166,67% dự toán nhưng giảm 9,42% so với năm 2015; các khoản thu khác ngoài quốc doanh ước thực hiện 900 triệu đồng, đạt 90% dự toán, giảm 22,08% so với năm 2015; thu cấp quyền sử dụng đất ước thực hiện 13 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, giảm 59,11% so với năm 2015; thu khác ngân sách và thu phạt các loại ước thực hiện 3,24 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, giảm 15,49% so với năm 2015.

Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê, thu ngân sách của thị xã đạt và vượt chỉ tiêu là nhờ địa phương cùng ngành chuyên môn đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước. Trong công tác thu đã chú trọng tập trung xử lý, thu hồi các khoản nợ thuế, nợ ngân sách, đồng thời thực hiện tốt các chính sách miễn, giãn, giảm thuế và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. “Năm 2017, thị xã An Khê đề ra một số chỉ tiêu thu ngân sách, như: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hưởng theo phân cấp là 80,75 tỷ đồng; trong đó các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 78,7 tỷ đồng, các khoản thu để lại chi quản lý ngân sách 2,05 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra, địa phương sẽ đốc thúc các đơn vị chuyên môn thực hiện nghiêm các chính sách thuế của nhà nước, đồng thời tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, không để gia tăng số nợ mới. Đi kèm với đó, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển quỹ đất của thị xã để tăng nguồn thu ngân sách”-ông Nguyên cho biết thêm.

 Lê Hòa

.
Bình luận (0)
.
.