.

(GLO)- Năm 2016, huyện Đak Đoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Có được kết quả đó là nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn có bước khởi sắc, cùng với đó là sự nỗ lực của ngành Thuế.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
 

  Chợ huyện Đak Đoa.   Ảnh: P.L
Chợ huyện Đak Đoa. Ảnh: P.L

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh và lãnh đạo huyện, Chi cục Thuế huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm 2016. “Một trong nhiều biện pháp mà Chi cục Thuế huyện đã triển khai đó là chỉ đạo các đội thuế liên xã thường xuyên bám sát địa bàn, tổ chức thu thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp khoán của năm 2016, điều chỉnh doanh thu khoán kịp thời đối với những hộ có doanh thu tăng đột biến, phấn đấu nợ đọng ở mức thấp nhất”-ông Phan Văn Viện-Đội trưởng Đội Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán, Chi cục Thuế huyện Đak Đoa cho biết. Cùng với đó, Chi cục Thuế huyện còn phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức thu các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến đất đai, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xác định giá trị vườn cây trên đất khi chuyển nhượng. Nhờ đó, nguồn thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng đất và tài sản trên đất cả năm đạt khoảng 6,3 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015.

Không chỉ vậy, trong năm 2016, các đội Kê khai, Kế toán thuế, Tin học của Chi cục Thuế huyện đã phối hợp cùng các đội có liên quan thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn người nộp thuế trong công tác kê khai thuế. Nhờ đó, công tác kê khai thuế đã được thực hiện triệt để. Đến nay, 100% doanh nghiệp đang hoạt động đã thực hiện khai thuế qua mạng, 90% doanh nghiệp đã đăng ký thành công nộp thuế điện tử. Công tác kiểm tra cũng được huyện chú trọng. Trong năm 2016 đã có 17 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (đạt 113% kế hoạch), 3 lần kiểm tra nội bộ (đạt 150% kế hoạch).

“Ngoài ra, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong năm 2016 tiếp tục được chú trọng. Chi cục Thuế huyện đã phối hợp với các phòng, ban liên quan để tuyên truyền về thuế trong hội nghị doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Các văn bản, chính sách mới về thuế cũng thường xuyên được cập nhật để thông tin đến người nộp thuế; các thủ tục hành chính, những vướng mắc của người nộp thuế được giải quyết, hướng dẫn kịp thời. Trong năm 2016, không có trường hợp người nộp thuế khiếu kiện về thuế”-ông Viện cho biết thêm.

Đạt kết quả cao

 

Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ mà công tác thu ngân sách 2016 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.  Ảnh: P.L
Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ mà công tác thu ngân sách 2016 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao. Ảnh: P.L
Năm 2017, Chi cục Thuế huyện Đak Đoa tiếp tục thực hiện điều tra doanh số đối với hộ nộp thuế theo phương pháp khoán để điều chỉnh tăng thu kịp thời; thường xuyên phối hợp với các ngành để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất thu tiền đảm bảo số thu kịp thời từ khoản này. Đồng thời, Chi cục Thuế huyện sẽ tiến hành phân tích, phân loại nợ thuế theo nhóm đối tượng, từ đó triển khai các biện pháp linh hoạt để thu nợ thuế, kiên quyết xử lý và tổ chức các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế đối với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh cố tình dây dưa, chây ỳ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Đak Đoa năm 2016 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 56,2 tỷ đồng, đạt 145,2% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Tính đến ngày 30-11, tổng thu thuế trên địa bàn huyện là hơn 41,5 tỷ đồng, đạt 146% dự toán. Trong đó, thuế công-thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 9,3 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch). Kết quả này có được nhờ tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ cá thể có sự chuyển biến tích cực. Tổng thu nợ năm 2015 chuyển sang thực hiện cả năm ước đạt 2,3 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 7,2 tỷ đồng (đạt 95,36% dự toán). Nhiều mục thuế đạt mức thu cao như thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 120% (bằng 132,18% so với cùng kỳ); thu cho thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 280 triệu đồng, đạt 280% dự toán và bằng 223,3% so với cùng kỳ năm 2015. Lệ phí trước bạ ước đạt 5 tỷ đồng, đạt 106,38% dự toán và bằng 99,77% so với cùng kỳ năm 2015. Ngoài ra, phí, lệ phí ước đạt 900 triệu đồng, đạt 81,82% dự toán. Thu khác và phạt các loại là 665 triệu đồng, đạt 78,24% dự toán. Thu phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông là 100 triệu đồng, đạt 68,03% dự toán…

“Nhìn chung, công tác thu trên địa bàn huyện năm 2016 khá thuận lợi do ý thức của người nộp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà nước ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác quản lý, kê khai thuế những năm gần đây hoạt động có hiệu quả, đem lại nhiều tiện lợi cho người nộp thuế. Nhiều xã, thị trấn đã triển khai tốt công tác thu thuế trên địa bàn như xã Kdang (đạt 119% dự toán), Đak Krong (222,4%), Nam Yang (104,2%), Glar (105,7%)…”-ông Viện thông tin thêm.

 Phương Linh

.