Từ khóa: Tri âm

"Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô"

"Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô"

(GLO)- Tôi trở về cái giếng miệng xây bằng đá xanh, lòng giếng như trổ xuống đất mẹ chạm thủy mạch, thành giếng là đất cứng. Thế mà, bao năm uống ngụm nước trong mát tôi lại cứ ngỡ nước ấy được vớt lên từ đá. Đá xanh miên miết mà chẳng hiểu sao lúc còn sống, bà nội tôi cứ gọi đó là giếng vàng. Ừ thì “giếng vàng“ nhưng còn “lá ngô“? Câu Kiều ấy quen như ngày tháng cũ.