Trải nghiệm “Sắc màu văn hóa Gia Lai”

(GLO)- Chương trình “Sắc màu văn hóa Gia Lai-Bảo tồn và phát triển” là sáng kiến của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trong nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Đây là mô hình hoạt động theo hình thức đưa không gian văn hóa từ làng ra phố.

Các video khác