Từ khóa: Nhà vắng chủ

Sở Xây dựng đang quản lý 33 căn nhà đã xác lập sở hữu toàn dân

Sở Xây dựng đang quản lý 33 căn nhà đã xác lập sở hữu toàn dân

(GLO)- Ngày 17-5, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng liên quan đến kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ (còn gọi là nhà ở cũ) đã được xác lập sở hữu toàn dân.
Pleiku quản lý 11 nhà vắng chủ

Pleiku quản lý 11 nhà vắng chủ

(GLO)- Ngày 12-5, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku liên quan đến kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ (còn gọi là nhà ở cũ) đã được xác lập sở hữu toàn dân. 
Có 3 căn nhà vắng chủ nhưng bị chiếm ở thành phố Pleiku

Có 3 căn nhà vắng chủ nhưng bị chiếm ở thành phố Pleiku

(GLO)- Tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát nhằm nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân, sáng 19-9, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Pleiku.
Giám sát "Tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh"

Giám sát "Tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh"

(GLO)- Sáng 18-9, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Phương, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng và Sở Tài chính nhằm nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân do Sở Xây dựng quản lý.