Từ khóa: ngành Giáo dục tỉnh

Góp ý sách giáo khoa mới năm học 2024-2025: Khách quan, trách nhiệm

Góp ý sách giáo khoa mới năm học 2024-2025: Khách quan, trách nhiệm

(GLO)- Theo lộ trình, 3 khối lớp cuối cùng đang học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 gồm 5, 9 và 12 sẽ thực hiện chương trình mới kể từ năm học 2024-2025. Cùng với cả nước, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cũng đang triển khai cho giáo viên tham gia góp ý trực tiếp các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) đảm bảo khách quan, đúng tiến độ.
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai: Chú trọng chăm lo đời sống giáo viên

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai: Chú trọng chăm lo đời sống giáo viên

(GLO)- Bên cạnh phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục (GD) tỉnh Gia Lai còn không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, người lao động bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Phóng viên Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Hùng-Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh-xung quanh vấn đề này.