Từ khóa: Liên hoan “Tiếng hát tuyên truyền viên tỉnh Gia Lai lần thứ I” năm 2023