Từ khóa: khơi thông

Khơi thông "điểm nghẽn" về thị trường lao động

Khơi thông "điểm nghẽn" về thị trường lao động

(GLO)- Nâng tầm kỹ năng lao động sẽ làm gia tăng chất lượng, hiệu quả lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước cần có các giải pháp đồng bộ để nâng cao kỹ năng cho lao động Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế cũng như sự tác động của cuộc cách mạng 4.0.
Khơi thông nguồn vốn hỗ trợ thị trường bất động sản

Khơi thông nguồn vốn hỗ trợ thị trường bất động sản

(GLO)- Ngân hàng Nhà nước cho biết, vốn trong lĩnh vực bất động sản thường có thời gian vay vốn dài. Do đó, nếu tín dụng ngân hàng được đẩy mạnh quá mức vào bất động sản sẽ tạo rủi ro lớn. Vậy, làm sao khơi thông nguồn vốn thị trường bất động sản để không ảnh hưởng trọng yếu tới an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và nền kinh tế nói chung.