Kế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch số 284-KH/TU, ngày 27-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai".

 

GLO

Có thể bạn quan tâm