Từ khóa: công tác chăm sóc

Tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em

(GLO)- Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Quan tâm, chăm sóc, dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Những năm qua, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã nỗ lực tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm giúp trẻ em phát triển toàn diện.
Chư Sê thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công

Chư Sê thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công

(GLO)- Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống người có công trở thành việc làm thường xuyên của huyện Chư Sê. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện đã tích cực hỗ trợ, động viên giúp các gia đình chính sách ngày càng có cuộc sống tốt hơn.