Từ khóa: chương trình mới

Đón đầu những thay đổi lớn

Đón đầu những thay đổi lớn

(GLO)- Cuối tháng 12-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố chương trình giáo dục phổ thông mới (gồm chương trình tổng thể và chương trình các môn học) và kế hoạch thực hiện, bắt đầu đưa vào áp dụng ở lớp đầu tiên của bậc Tiểu học từ năm học 2020-2021. Như vậy, chỉ còn 1 năm học nữa thì ngành GD-ĐT cả nước sẽ đồng loạt thực hiện chương trình mới với nhiều thay đổi căn bản về cả nội dung lẫn phương pháp giảng dạy.