Từ khóa: chứng chỉ ngoại ngữ

Đừng phiên 'trình độ' thành 'chứng chỉ'

Đừng phiên 'trình độ' thành 'chứng chỉ'

Cuối cùng, sau gần 30 năm tồn tại và mấy năm liên tiếp tốn không biết bao nhiêu giấy mực và lời hứa, quy định về chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, cũng sắp đi đến hồi kết, với việc Bộ Nội vụ đã chính thức có văn bản gửi Thủ tướng.