.
.

Gia Lai: Họp Tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ Năm, 28/11/2019, 13:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 27-11, Tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức phiên họp lần thứ 3 để cho ý kiến về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình đại hội sắp tới và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng tiểu ban nội dung chủ trì phiên họp.
 
 
Quang cảnh phiên họp. Ảnh:  Quang Tấn
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quang Tấn

 

Đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổng hợp, biên tập dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị gồm 47 trang (45 trang nội dung và 2 trang phụ lục). Dự thảo báo cáo cơ bản tiếp thu đầy đủ, trung thực tất cả các nội dung do các tổ giúp việc gửi về. Theo đó, dự thảo Báo cáo chính trị gồm 3 phần và 2 phụ lục. Phần 1: Đánh giá lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), gồm 8 nội dung (29 trang). Phần 2: Quan điểm, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ qua, gồm 3 nội dung (3 trang). Phần 3: Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhiệm kỳ tới, gồm 7 nội dung (13 trang).  

 
Tham gia ý kiến tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban nội dung cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu của dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị; đồng thời đề nghị cần chắt lọc cho ngắn gọn hơn; chỉnh sửa câu từ, thuật ngữ cho phù hợp; bổ sung một số chỉ tiêu, nội dung còn thiếu; điều chỉnh giữa phần mục tiêu và giải pháp cho cân đối; cần đánh giá cụ thể kết quả đạt được trên các lĩnh vực để làm cơ sở phân tích, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp cho thời gian tới.
 
Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cơ bản thống nhất với ý kiến của các thành viên đã tham gia và giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, chỉnh sửa câu từ ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các thành viên Tiểu ban Nội dung tiếp tục nghiên cứu và tham gia góp ý, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để bộ phận giúp việc tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện thêm một bước dự thảo Báo cáo chính trị trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến.
Quang Tấn
 
.