.
.

Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI: Họp phiên thứ nhất

Thứ Sáu, 13/09/2019, 13:16 [GMT+7]
.
(GLO)- Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sáng 12-9, Tiểu ban nội dung đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Dự họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là thành viên Tiểu ban nội dung; các thành viên tổ giúp việc cho Tiểu ban. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI chủ trì phiên họp.
 
 

 

 Đồng chí Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung phiên họp thứ nhất của Tiểu ban nội dung-Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: P.L
Đồng chí Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung phiên họp thứ nhất của Tiểu ban nội dung-Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: P.L
 
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt quá trình chuẩn bị, các thành viên Tiểu ban nội dung đã đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản: Quy chế hoạt động của Tiểu ban nội dung; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội XVI; tờ trình về chủ đề, phương châm Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI; đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; đề cương Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.
 
Kết luận tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cần được tiến hành song song với công tác chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Tiểu ban nội dung tập trung đóng góp ý kiến xây dựng chủ đề, phương châm Đại hội XVI, kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Mỗi thành viên Tiểu ban cần tham gia đóng góp nội dung văn kiện Đại hội phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mình, cần thiết tổ chức các buổi lấy ý kiến ở địa phương. Trên tinh thần tiếp thu ý kiến của các thành viên, Bí thư Tỉnh ủy giao tổ giúp việc nhanh chóng hoàn thiện các văn bản Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban để trình ký, ban hành và thực hiện.
 
PHƯƠNG LINH
.