.

(GLO)- Ngày 6-8, Thanh tra tỉnh Gia Lai công bố Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Trung tâm Y tế huyện Chư Prông từ năm 2013 đến 2017. Theo đó, trong quá trình thực hiện chi trả các chế độ lương, phụ cấp và công tác đào tạo, Trung tâm đã sai phạm hơn 1,3 tỷ đồng.    

 

  Trung tâm Y tế huyện Chư Prông. Ảnh: V.N
Trung tâm Y tế huyện Chư Prông. Ảnh: V.N

 

Trung tâm Y tế huyện Chư Prông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm có 1 bệnh viện, 1 ban y tế dự phòng và 19 trạm y tế xã, thị trấn. Trong giai đoạn 2013-2017, Trung tâm được phân bổ các nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khám-chữa bệnh theo định mức của UBND tỉnh quy định với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua thanh tra, trong thời gian trên, Trung tâm đã có nhiều sai phạm khi thực hiện việc chi trả lương, phụ cấp và chi trả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
Cụ thể, trong việc chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, dù đã có những quy định rõ về chế độ phụ cấp độc hại nhưng Trung tâm vẫn chi sai mức hưởng cho một số đối tượng với số tiền hơn 118 triệu đồng; chi trả sai mức hưởng phụ cấp khu vực hơn 236 triệu đồng; chi trả sai phụ cấp ưu đãi nghề hơn 31 triệu đồng. Tương tự, do không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính nên đơn vị đã chi trả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức không đúng đối tượng và sai quy định hơn 153 triệu đồng. Cũng qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh phát hiện, Trung tâm đã chi trả phụ cấp thường trực không đúng theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch với số tiền chi sai hơn 855 triệu đồng.

Như vậy, tổng các khoản chi sai của Trung tâm Y tế huyện Chư Prông trong 5 năm (2013-2017) là hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trung tâm đã có văn bản giải trình và đề nghị Thanh tra tỉnh xem xét không thu hồi số tiền chi sai đối với các trường hợp viên chức, người lao động nghỉ hưu, chết, thuyên chuyển công tác và đã chấm dứt hợp đồng với số tiền hơn hơn 192 triệu đồng nên tổng số tiền sai phạm còn lại mà Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi là hơn 1,2 tỷ đồng.

Cũng trong Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Prông kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra các sai phạm; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; khắc phục kịp thời những hạn chế trong quá trình công tác và tập trung thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc vì thời gian qua có nhiều trung tâm y tế, bệnh viện trực thuộc Sở xảy ra sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được cấp.

Hạ Vy
 

.