.
.

Gia Lai: Công bố địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2022

Thứ Ba, 16/11/2021, 13:38 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 15-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022.

 

Cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai năm 2020. Ảnh: Vũ Thảo
Cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai năm 2020. Ảnh: Vũ Thảo


Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công thương công bố danh mục được phê duyệt và thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22-5-2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan về hội chợ, triển lãm. Tùy theo tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để quy định cụ thể về thời gian tổ chức, quy mô gian hàng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh mục được phê duyệt kèm theo quyết định này, bố trí địa điểm cho các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan đã được Sở Công thương xác nhận đăng ký để tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Gia Lai theo quy định.

Việc tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022 phải đảm bảo các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.


 

Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Gia Lai Năm 2022
 

KIỀU PHAN

 

.