.
.

Gia Lai: Hội thảo về chiến lược phát triển năng lượng nhanh và bền vững

Thứ Ba, 19/01/2021, 04:54 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 18-1, Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 110-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Quang cảnh diễn ra buổi hội thảo. Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Minh Nguyễn

 

Sở Công thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan góp ý xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 110-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc tổ chức hội thảo để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh nội dung dự thảo làm cơ sở đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện.
Mục tiêu của hội thảo nhằm tiếp thu ý kiến các sở, ngành trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, nhất là các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phù hợp với quan điểm, định hướng của Chính phủ và của tỉnh về phát triển năng lượng gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

 

 Đại biểu tham gia góp ý xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng. Ảnh: Minh Nguyễn
Đại biểu tham gia góp ý xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Minh Nguyễn


Tại hội thảo, các đại biểu tham gia góp ý về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong phát triển ngành năng lượng; xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực điện lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng; phát triển khoa học-công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng; thực thi các chính sách về đất đai và bảo vệ môi trường gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững…
 

MINH NGUYỄN

 

.