.
.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu

Thứ Ba, 15/09/2020, 06:44 [GMT+7]
.

(GLO)- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 159/CCTĐC-QLTCCL gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các tổ chức, doanh nghiệp về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu.

 Theo đó, nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tại địa phương và đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ xác nhận sử dụng mã nước ngoài trong thời gian 24 giờ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành Công văn số 2088/TĐC-HCHQ về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu, trong đó giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ bản cứng đăng ký xác nhận sử dụng mã nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh (thành phần hồ sơ quy định tại Điều 19d Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ).

 

Bên cạnh đó, Chi cục có trách nhiệm scan hồ sơ bản cứng đăng ký xác nhận mã nước ngoài của doanh nghiệp (bằng chứng của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng mã số cho doanh nghiệp, có ký và đóng dấu của doanh nghiệp; bằng chứng ủy nhiệm chi việc đóng phí) và gửi vào hộp thư điện tử của Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia tại địa chỉ email: msmv@nbc.gov.vn để thẩm xét, cấp giấy xác nhận cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày doanh nghiệp được xác nhận sử dụng mã nước ngoài (xử lý hồ sơ scan được gửi qua email), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh gửi hồ sơ bản cứng của doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh (số 98A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku; điện thoại: (0269) 3500577) để được hướng dẫn.

THANH SOẠN
 

.