.

Trưa nay 17-8, Bộ Công thương đã có thông báo về kết luận đối với Công ty cổ phần Con Cưng mà dư luận liên tục “lùm xùm” trong thời gian qua.

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet


Trên cơ sở phản ánh của báo chí và khiếu nại của khách hàng về nhãn mác và xuất xứ sản phẩm của Công ty cổ phần Con Cưng, Bộ Công thương đã chỉ đạo kiểm tra sơ bộ và sau đó đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng trong thời gian từ ngày 30-7-2018 đến ngày 10-8 vừa qua.

Sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra đối với 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Con Cưng, Đoàn kiểm tra đánh giá: về cơ bản công ty này đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy hồ sơ nhập khẩu của Con Cưng hợp lệ theo các quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, qua việc kiểm tra của các chi cục QLTT đối với 192 vụ kiểm tra đã phát hiện một số hành vi không chấp hành đúng quy định của pháp luật của Con Cưng, cụ thể:

Công ty này có vi phạm về nhãn hàng hóa được quy định tại các Điều 30, 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1-11-2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Công ty này có vi phạm về khuyến mại quy định tại Điều 48 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với một số chương trình khuyến mại mà Con Cưng thực hiện.

Công ty này vi phạm quy định về thương mại điện tử tại các Điều 81, 82, 84 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với hoạt động của website thương mại điện tử concung.

Đối với các vi phạm hành chính, Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường và các Chi cục Quản lý thị trường xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Con Cưng có biện pháp xử lý, khắc phục các vi phạm đã được phát hiện; tiếp tục rà soát việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động kinh doanh, báo cáo Bộ Công thương và các cơ quan chức năng.

Với các sản phẩm có vi phạm về nhãn mác, Bộ Công thương yêu cầu công ty này khắc phục xong các vi phạm trước khi đưa vào lưu thông.

Văn Phúc (sggp)

.