.
.

Kho bạc Nhà nước Gia Lai khẩn trương thanh toán vốn đầu tư công

Thứ Tư, 22/01/2020, 04:49 [GMT+7]
.
(GLO)- Trong thời gian cận Tết Nguyên đán 2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.
 
 
 
 
 
Bước vào tháng đầu tiên của năm 2020, Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa chịu nhiều áp lực khi vừa kiểm soát kinh phí chi thường xuyên như lương, phụ cấp, chế độ và một số khoản chi cần thiết khác cho cả tháng 1 và tháng 2-2020, vừa tiếp nhận hồ sơ xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020, đồng thời tiếp tục giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn lại của năm 2019. Ông Ngô Văn Hưng-Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa-cho biết: “Tháng 1 là thời gian chỉnh lý quyết toán, khối lượng hồ sơ thanh toán gửi tới Kho bạc rất nhiều. Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa sẽ nhận hồ sơ thanh toán đến hết ngày 21-1 (tức ngày 27 tháng Chạp). Phương châm của chúng tôi là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, phấn đấu thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đảm bảo các nhu cầu chi ngân sách các đơn vị, đặc biệt là thời điểm đầu năm 2020”.
 
 
  Các công trình xây dựng cơ bản phải có khối lượng nghiệm thu trước 31-12-2019 thì Kho bạc Nhà nước  tiếp tục thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán kéo dài đến 31-1-2020. Ảnh: S.C
Các công trình xây dựng cơ bản phải có khối lượng nghiệm thu trước 31-12-2019 thì Kho bạc Nhà nước tiếp tục thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán kéo dài đến 31-1-2020. Ảnh: S.C
 
Trong năm 2019, Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt hơn 299,1 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã tổ chức kiểm soát thanh toán các dự án xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch 2 năm (2018-2019) kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ đủ điều kiện thanh toán tại Kho bạc. Nhìn chung, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu quốc gia tại đơn vị đạt tiến độ và yêu cầu. Tổng các nguồn vốn đầu tư công của huyện Ia Pa là 107,2 tỷ đồng cho 75 công trình đầu tư mới và chuyển tiếp. Cho đến ngày 31-12-2019, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt 88,5%. Với kết quả này, tỷ lệ giải ngân vốn tại Kho bạc Nhà nước huyện được đánh giá cao hơn so với mặt bằng chung các năm trước.
 
Nhằm đảm bảo thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách tháng 12-2019 và những tháng đầu năm 2020 theo đúng quy định, Kho bạc Nhà nước đã có Công văn số 7291/KBNN-KSC chỉ đạo hệ thống Kho bạc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, đối với việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo quy định tại Luật Đầu tư công. Kho bạc Nhà nước tỉnh tích cực thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29-10-2019; Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước tại Chỉ thị số 5465/CT-KBNN ngày 16-10-2019. Ông Nguyễn Thành Chung-Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh-cho hay: “Các công trình phải có khối lượng nghiệm thu trước ngày 31-12-2019 thì Kho bạc tiếp tục thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán kéo dài đến ngày 31-1-2020. Trong giai đoạn này, Kho bạc không còn đôn đốc các chủ đầu tư nữa mà chỉ thanh toán vốn đầu tư theo khối lượng nghiệm thu”.
 
Tính đến ngày 31-12-2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương là 143/236 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch; chi đầu tư phát triển theo kế hoạch năm 2019, ngân sách địa phương là 1.951 tỷ đồng/2.731 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch; chi chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài là 1.368/1.558 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch. Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến 19 giờ ngày 22-1-2020 (tức ngày 28 tháng Chạp) là thời điểm đóng hệ thống thanh toán TABMIS. Do đó, các đơn vị, chủ đầu tư cần khẩn trương nộp hồ sơ thanh toán tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 22-1 để kịp thời giải ngân vốn theo kế hoạch. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020, thời gian giải ngân-thanh toán vốn đầu tư còn lại của tháng 1 rất ngắn. Do đó, Kho bạc chủ động bố trí cán bộ làm việc liên tục vào các ngày gần hết thời hạn thanh toán, đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và thực hiện kiểm soát thanh toán vốn kịp thời, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị.  
 
SƠN CA
 
.