.
.

Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ đại hội - Kỳ 2: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Thứ Tư, 16/09/2020, 05:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Qua 5 năm (1954-1959) lãnh đạo đấu tranh, xây dựng, phát triển, Đảng bộ có những bước trưởng thành vượt bậc. Được sự chỉ đạo của Liên khu ủy V, tháng 12-1959, tại Đak Hlôh (khu 2), Tỉnh ủy Gia Lai quyết định mở Hội nghị đại biểu (được cấp trên chuẩn y như Đại hội), gồm 45 đại biểu được chỉ định từ các Đảng bộ khu và chi bộ trực thuộc. Đại hội đã kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ từ sau Hiệp định Giơnevơ (tháng 7-1954) đến cuối năm 1959 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng.
 


 

    Đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh)-nguyên Khu ủy viên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (1955-1960, 1967-1969)
Đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh)-nguyên Khu ủy viên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (1955-1960, 1967-1969)

 

Đồng chí Nguyễn Mô (Tư Khiêm), Khu ủy viên, Bí thư Liên tỉnh ủy 4 tham dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã trình bày Báo cáo chính trị, báo cáo xây dựng đời sống kinh tế-văn hóa của nhân dân trong tỉnh; báo cáo công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí (9 Tỉnh ủy viên chính thức và 4 Tỉnh ủy viên dự khuyết) do đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của Đảng bộ về lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống Mỹ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng, cơ sở, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, đoàn kết tập hợp đông đảo mọi tầng lớp quần chúng trong phong trào cách mạng địa phương. Đại hội nâng cao lòng tin tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và Đảng bộ. Đại hội đã mở ra một thời kỳ chuyển phong trào lên mạnh mẽ, liên tục tiến công địch trên cả ba vùng theo tinh thần Nghị quyết 15. Tuy nhiên, Đại hội cũng chưa thể hiện rõ nét đường lối, phương châm đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang và xây dựng căn cứ địa cách mạng. Các mặt hạn chế này được Tỉnh ủy chỉ đạo bổ sung, uốn nắn trong những năm tiếp theo.

Sau Đại hội, bộ máy tổ chức các ban, ngành cũng được hình thành. Ban quân sự gồm các đồng chí: Kpă Thìn (Bơhâm) làm Chỉ huy trưởng, Lê Hoàn làm Chính trị viên. Tháng 9-1960, Ban Kinh tài tỉnh được thành lập do đồng chí Tạ Quang Kim làm Trưởng ban, đồng chí Trần Như Trinh làm Phó ban, đồng chí Nguyễn Văn Bùi (Bá Thái), Ủy viên, phụ trách sản xuất. Ngoài ra còn có bộ phận binh vận, tuyên huấn nằm chung trong Văn phòng Tỉnh ủy. Trường Chính trị, Đội văn công đầu tiên của tỉnh cũng được thành lập. Cùng với Nghị quyết 15, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tháng 12-1959 được quán triệt đến tận cơ sở, các mặt công tác đều có bước chuyển biến rõ nét.

 

Nguồn: ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI - TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI (1945-2020)

 

.