.

Học kỳ của những trái tim tình nguyện

(GLO)- Cứ vào dịp hè, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh lại tham gia Chiến dịch tình nguyện"Mùa hè xanh" tại Gia Lai. Năm nay, 30 sinh viên đã chọn xã Ia Ko (huyện Chư Sê) để thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực mang lại niềm vui cho người dân vùng khó.

.
.
.