.

"Thực túc binh cường" ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Cùng với nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ phên giậu biên cương của Tổ quốc, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) còn tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và đảm bảo quân số khỏe.

.
.
.