.

Đổi thay trên đường Trường Sơn Đông

(GLO)- Đường Trường Sơn Đông-con đường nối những bờ vui đang đem lại sức sống mới, tương lai mới cho người dân đang sinh sống, gắn bó với mảnh đất nơi đại ngàn. Với tổng chiều dài thiết kế gần 700 km, chạy xuyên qua 7 tỉnh khu vực miền Trung- Tây Nguyên, Trường Sơn Đông là một "kỳ tích" về hệ thống giao thông, nó không chỉ tạo cơ hội giao lưu, mở rộng làm ăn mà "đòn bẩy" để các địa phương phát triển kinh tế- xã hội…

.
.
.