Cập nhật nhân sự quy hoạch Ủy Viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ ngày 7-8 đến 13-8, nhiều địa phương, bộ, ban, ngành đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Link bài gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/cap-nhat-nhan-su-quy-hoach-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-20230814004952986.htm

Có thể bạn quan tâm