Từ khóa: Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ  

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ  

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) báo cáo về những sai phạm trong kiểm định xe cơ giới và đề xuất xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có vi phạm theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.