Từ khóa: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bảo tồn ngôi nhà dài Ê Đê: Giữ truyền thống cho tương lai

Bảo tồn ngôi nhà dài Ê Đê: Giữ truyền thống cho tương lai

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là nơi hiếm hoi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc đặc trưng của các dân tộc Việt Nam, trong đó hai công trình có kích thước lớn là nhà rông Bana và nhà dài Ê Đê. Sau một thời gian dài trưng bày, sử dụng, nhà dài Ê Đê đã xuống cấp. 13 người thợ lành nghề từ Tây Nguyên đã được mời ra sửa lại ngôi nhà đúng như nguyên bản.