.

Ủy thác cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách

Thứ Năm, 28/12/2017, 05:53 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 27-12, Sở Tài chính phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết ủy thác cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách.
 

 

Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca
 
Từ năm 2013 đến 2017, UBND tỉnh đã chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 86 tỷ đồng để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Trong đó, 5 tỷ đồng để thực hiện cho vay hộ nghèo, 30 tỷ đồng cho vay hộ cận nghèo, 10 tỷ đồng cho vay hộ mới thoát nghèo, 41 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Qua 5 năm nhận ủy thác cho vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai cho vay 4 chương trình tín dụng với doanh số cho vay 121,047 tỷ đồng/4.849 lượt hộ vay, doanh số thu nợ là 35,910 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31-11-2017 đạt 85,137 tỷ đồng, đạt 98,995 nguồn vốn ủy thác, với 3.809 khách hàng dư nợ. Nguồn vốn ủy thác đã được giải ngân đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương và chương trình nông thôn mới. Đáng lưu ý, bên cạnh nguồn vốn từ Trung ương chuyển về, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh đã đáp ứng kịp thời cho một bộ phận hộ mới thoát nghèo được tiếp tục vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. 
 
Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của đại diện các đơn vị, Hội, đoàn thể, lãnh đạo Sở Tài chính và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã ký kết Hợp đồng ủy thác  cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách. Được biết, hợp đồng này thay thế cho 4 hợp đồng ủy thác đã ký trước đây giữa Sở Tài chính và Ngân hàng.
Sơn Ca
.