.

Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thứ Năm, 30/06/2016, 15:48 [GMT+7]
.

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2539/UBND-CNXD. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, bố trí đủ và ổn định cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ hành chính về đất đai theo thẩm quyền.
 

Giải quyết TTHC về đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Pleiku. Ảnh: T.N
Giải quyết TTHC về đất đai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Pleiku. Ảnh: T.N

Đồng thời, phối hợp với các sở ngành liên quan trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, các TTHC về đất đai. Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC về đất đai; sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai tại cơ quan, đơn vị. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ…

Bên cạnh đó, phối hợp với UBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra, thực hiện việc niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC về đất đai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC; rà soát, tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC nội bộ; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về đăng ký đất đai tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” và Văn phòng đăng ký đất đai. Kiểm tra, có kế hoạch bố trí kinh phí để đầu tư trang thiết bị làm việc, cơ sở vật chất cho Văn phòng đăng ký đất đai và các địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai phù hợp, đảm bảo thời hạn giải quyết TTHC  theo quy định, tạo sự tiện nghi, thoải mái cho người dân và tổ chức.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện giải quyết TTHC không theo đúng thời hạn quy định và những cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.