.

Ia Pa: Các xã gặp khó khi lập hồ sơ thiết kế các công trình

Thứ Bảy, 05/08/2017, 05:49 [GMT+7]
.

(GLO)- Năm 2017, đã đi qua gần 1/3 chặng đường nhưng tiến độ giải ngân thuộc các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt tỷ lệ không cao (tổng nguồn vốn gần 30 tỷ đồng), đặc biệt một số công trình trọng điểm thuộc vốn nông thôn mới ở các xã còn chưa thể khởi công.

Ảnh: Mai Linh
Ảnh: Mai Linh

 

Năm nay, xã Ia Trôk (huyện Ia Pa) được đầu tư 8 công trình, với tổng số vốn là 3,375 tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình 135 là 880 triệu đồng thực hiện 4 công trình: Chương trình xây dựng Nông thôn mới là 3 công trình thực hiện làm Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Quý Tân, đường cấp phối nội đồng thôn AmaDrung, đường bê tông xi măng thôn Bôn Chư Ma và 1 công trình hỗ trợ phát triển người trồng lúa 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, gần 100% các công trình chưa thể khởi công đồng nghĩa với việc công tác giải ngân chua thể triển khai. Ông Võ Hưng Quang-Chủ tịch UBND xã Ia Trôk lo lắng: “Tuy xã đang ra quyết tâm hoàn thành trước ngày 31-12-2017 nhưng từ nay đến cuối năm có giai đoạn mùa mưa, tiến độ xây dựng các công trình chắc sẽ bị ảnh hưởng”.

Tương tự như xã Ia Trôk, xã Ia Ma Rơn là một trong hai xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện, với mục tiêu cuối năm 2019 xã sẽ đạt xã Nông thôn mới, chính vì vậy, thời gian qua địa phương luôn được Trung ương, tỉnh, huyện quan tâm ưu tiên đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong Bộ 19 tiêu chí của chương trình (đến nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí). “Các công trình xây dựng cơ bản của xã chủ yếu được huyện hướng dẫn phê duyệt chỉ định thầu, có dự toán thiết kễ mẫu, sau đó xã mới có thể tiến hành thi công”-ông Tăng Xuân Duẩn-Chủ tịch UBND xã Ia Ma Rơn nói:

Không riêng 2 xã nói trên mà 7 xã còn lại của huyện Ia Pa cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề này. Qua như phân tích của Lãnh đạo UBND các xã và tìm hiểu của P.V thì sự chậm trễ các công trình này là do nhiều nguyên nhân. Trong đó riêng Chương trình 135, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, còn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tuy huyện đã giao cho UBND các xã thực hiện nhưng vẫn chưa triển khai vì năng lực của một số cán bộ cấp cơ sở trong việc xây dựng hồ sơ còn hạn chế…

Tại cuộc họp Sơ kết công tác tháng 7, triển khai công tác tháng 8-2017 của UBND huyện vừa diễn ra, ông Thái Văn Khoa-Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ia Pa một lần nữa khẳng định “đến thời điểm này tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt thấp, trong khi đó Tỉnh đang yêu cầu huyện nhanh chóng xây dựng kế hoạch dự toán cho năm 2018. Chính vì vậy, nếu các ngành chuyên môn và UBND các xã nhanh chóng tiếp cận tháo gỡ những khó khăn thì công tác giải ngân các nguồn vốn của huyện sẽ gặp nhiều khó khăn.

Mai Linh

.