Từ khóa: Viện Khoa học xã hội

Người giải mã văn tự cổ

E-magazineNgười giải mã văn tự cổ

(GLO)- Những văn tự cổ nằm sâu trong lớp bụi thời gian hàng trăm năm qua tại Gia Lai đang dần được giải mã nhờ một nhà nghiên cứu khoa học am hiểu về Hán-Nôm. Anh là Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, hiện công tác tại Bảo tàng tỉnh.