Từ khóa: nông-lâm nghiệp

Kông Chro khát vọng vươn lên

Kông Chro khát vọng vươn lên

(GLO)- Một năm mới nữa lại về mang theo bao niềm tin và kỳ vọng. Với huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai), mùa xuân Giáp Thìn càng ý nghĩa hơn khi năm vừa qua, bức tranh kinh tế-xã hội của địa phương bật lên nhiều gam màu tươi sáng.

Hỗ trợ người dân phát triển lâm nghiệp bền vững: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Hỗ trợ người dân phát triển lâm nghiệp bền vững: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn Gia Lai đã triển khai thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp bền vững gắn bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, việc thực hiện tiểu dự án này đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI: Những kết quả nổi bật

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI: Những kết quả nổi bật

(GLO)- Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Phấn đấu giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,25-6,5%/năm

Phấn đấu giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,25-6,5%/năm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27-2-2023 của Chính phủ và Chương trình số 51-CTr/TU ngày 18-1-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững

Phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững

(GLO)- Để phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững, các địa phương trong tỉnh Gia Lai xây dựng một số mô hình khảo nghiệm nông-lâm nghiệp kết hợp, trồng rừng sản xuất kinh doanh, khuyến khích người dân và doanh nghiệp cùng liên kết trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ FSC.

Ia Grai đẩy mạnh tái canh cà phê

Ia Grai đẩy mạnh tái canh cà phê

(GLO)- Huyện Ia Grai sử dụng nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ cây giống cho người dân tái canh trên những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp, từng bước nâng cao hiệu quả loại cây trồng mũi nhọn này.