Gia Lai 48h: Cần giải pháp quyết liệt trong chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Sau 2 năm triển khai kế hoạch, việc tinh giản biên chế ở tỉnh ta đã mang lại những kết quả nhất định song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp, lộ trình cụ thể để đạt được những chỉ tiêu đề ra trong những năm tiếp theo.

.

Có thể bạn quan tâm