Đồng bào Jrai làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Với lợi thế về truyền thống lịch sử, văn hóa cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đồng bào Jrai ở xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã phát huy vốn văn hóa bản địa, xây dựng làng thành điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Các video khác