Công tác tổ chức cán bộ ở huyện Đức Cơ: 5 năm nhìn lại...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng bộ huyện Đức Cơ hiện có 48 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, tăng 3 TCCS đảng so với đầu nhiệm kỳ; huyện đã hoàn thành sớm chỉ tiêu xóa thôn, làng chưa có tổ chức đảng (năm 2013 thành lập 6 chi bộ ở 6 thôn, làng chưa có tổ chức đảng). Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở được sắp xếp kiện toàn theo đúng quy định. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, thực chất hơn. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, đã kết nạp được 620 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 124 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.213 đảng viên, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về  công tác tổ chức cán bộ, Huyện ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí và luân chuyển cán bộ đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, bởi vì “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện trong những năm qua được nâng lên đáng kể. Đội ngũ cán bộ cấp huyện có 1.221 đồng chí (khối Đảng 34 đồng chí, khối đoàn thể 30 đồng chí, khối quản lý nhà nước 76 đồng chí, khối sự nghiệp 1.081 đồng chí); trong đó, số có trình độ cao đẳng, đại học 766 đồng chí, chiếm 62,7%. Cấp xã có 365 đồng chí, trong đó: cán bộ chuyên trách 114 đồng chí, công chức 95 đồng chí, không chuyên trách 156 đồng chí; cán bộ dân tộc thiểu số 117 đồng chí, chiếm 32,05%.

Huyện đã tổ chức được nhiều lớp học tại huyện (1 lớp đại học luật có 64 đồng chí, lớp trung cấp luật có 85 đồng chí, 2 lớp trung cấp lý luận chính trị có 168 đồng chí, lớp trung cấp nông lâm có 66 đồng chí và 55 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho hàng ngàn lượt cán bộ); cử 65 đồng chí đi học các lớp sau đại học, đại học, cao cấp lý luận chính trị, hành chính... Nhờ đó mà trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cơ sở được nâng lên theo tiêu chuẩn chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển 8 đồng chí về công tác tại các xã trọng điểm và 13 đồng chí tại cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 86 trưởng, phó phòng và tương đương. Hầu hết số cán bộ được luân chuyển đã có nhiều cố gắng ở môi trường công tác mới, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

 

Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Ảnh: Đức Thụy
Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Ảnh: Đức Thụy

Mặc dù điều kiện còn khó khăn, song huyện cũng đã thực hiện một số chính sách như: chính sách thu hút cán bộ về huyện công tác, chính sách đối với cán bộ đi học, cán bộ đi tăng cường cơ sở và chính sách cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án 02/ĐA/TU ngày 17-4-2009 của Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn” và Đề án 03-ĐA/TU ngày 12-6-2009 của Tỉnh ủy về “Tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác”, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đối với cán bộ thuộc Đề án 03 của Tỉnh ủy, huyện đã tiếp nhận 10 đồng chí bố trí về công tác tại 5 xã; đến nay đã tuyển dụng vào công chức cấp xã được 5 đồng chí (trong đó 1 đồng chí được bầu làm đại biểu HĐND xã, 1 được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện đoàn).

Các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc tổ chức quán triệt, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa các sai phạm, bước đầu ngăn chặn được tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Các kết luận sau kiểm điểm được giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã kiểm tra 380 lượt tổ chức Đảng, tăng 266 lượt so với nhiệm kỳ trước; 250 lượt đảng viên, giảm 502 lượt so với nhiệm kỳ trước; giám sát 65 lượt tổ chức Đảng, 197 lượt đảng viên, tăng 51 lượt tổ chức Đảng và 118 lượt đảng viên; tiếp nhận, giải quyết 11 đơn tố cáo, giảm 4 đơn so với nhiệm kỳ trước. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo 1 tổ chức đảng; khiển trách 28 đảng viên, cảnh cáo 32 đảng viên, khai trừ 3 đảng viên, tăng 2 trường hợp so với nhiệm kỳ trước.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện đã biểu dương khen thưởng và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng 53 tập thể, 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Rah Lan Hiăng
Bí thư Huyện ủy

Có thể bạn quan tâm

Quân và dân huyện đảo Trường Sa hướng về Đại hội Đảng

Quân và dân huyện đảo Trường Sa hướng về Đại hội Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Những ngày này, quân và dân huyện đảo Trường Sa đang tích cực lập thành tích chào mừng Đại hội và kỳ vọng nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Lòng dân với Đảng

Lòng dân với Đảng

(GLO)- Từ ngày 20 đến 28-1-2016, tại thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Như vậy, tính từ ngày thành lập (3-2-1930) đến Đại hội XII, Đảng ta trải qua 12 kỳ đại hội. Đó là những mốc lịch sử đánh dấu các chặng đường oanh liệt, vẻ vang của đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng-đội tiền phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.
Nghiêm túc tiếp thu ý kiến hợp lý đóng góp vào dự thảo văn kiện

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến hợp lý đóng góp vào dự thảo văn kiện

Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng được thực hiện qua các đại hội của 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; báo chí, thư và văn bản; Đảng đoàn Quốc hội.
Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch số 308-KH/BTGTW ngày 25-1-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong thời gian qua các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đã tập trung đưa tin, phản ánh và tuyên truyền có hiệu quả việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Toàn dân góp ý văn kiện dự thảo Đại hội XII: Đảng thật sự vì dân

Toàn dân góp ý văn kiện dự thảo Đại hội XII: Đảng thật sự vì dân

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị trình Đại hội XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 đã được công bố rộng rãi để cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận nội dung và đóng góp ý kiến. Thời gian lấy lý kiến từ ngày 15-9 đến ngày 31-10.
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Qua gần 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp, nông thôn Gia Lai tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng; toàn cảnh kinh tế-xã hội ở nông thôn đã có nhiều đổi thay mang tầm vóc lớn. Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ nét. Dân chủ ở cơ sở được phát huy thể hiện rõ qua việc người dân được tham gia xây dựng, thảo luận tiêu chí quy hoạch, xây dựng đề án, lựa chọn công trình cần làm trước, cách thức thực hiện đến việc quyết định các công việc cần bàn, cần làm trong xây dựng nông thôn mới ở thôn, xã mình. Cách thức đó không chỉ động viên người dân phấn khởi, đoàn kết, tự giác đóng góp xây dựng công trình công cộng trên địa bàn mà còn tiết kiệm khoảng 20% đến 25% kinh phí xây dựng, chất lượng công trình tốt hơn.
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15-9, Toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến. Các dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
Đảm bảo an toàn và an ninh thông tin phục vụ đại hội Đảng các cấp

Đảm bảo an toàn và an ninh thông tin phục vụ đại hội Đảng các cấp

(GLO)- Đó là nội dung chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị số 13/CT-UBND. Nhằm đảm bảo an toàn và an ninh thông tin phục vụ trước, trong, sau đại hội Đảng các cấp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương, đơn vị mình.
Đại hội Đảng bộ Báo Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Đại hội Đảng bộ Báo Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

(GLO)- Sáng 23-6, Đảng bộ Báo Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ XVI-nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bùi Minh Đức-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.