.

Liên đoàn Lao động tỉnh:

Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thứ Tư, 23/12/2009, 09:46 [GMT+7]
.
Ảnh: Cát Tường
Ảnh: Cát Tường

Trong 3 năm qua (2007, 2008, 2009), Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, xây dựng chương trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các công đoàn trực thuộc.

 

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền phổ biến cuộc vận động cho 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức- lao động (CNVC-LĐ), tổ chức 750 lớp học tập cho 40.200 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ  các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút trên 15 ngàn bài dự thi của CNVC-LĐ, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức 35 hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút 2.043 CNVC-LĐ tham gia…

 

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 36 tập thể và 31 cá nhân đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu qua 3 năm thực hiện cuộc vận động.

Cát Tường