.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an Nhân dân (CAND) sự quan tâm đặc biệt. Sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện những định hướng lớn về tổ chức, xây dựng lực lượng mà ngay cả nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể, liên tục trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của toàn lực lượng. Bác Hồ chỉ rõ nhiệm vụ chính trị nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang của lực lượng Công an: “Công an của ta là CAND, vì nhân dân phục vụ. CAND hoàn toàn khác công an đế quốc, là nanh vuốt đế quốc để hà hiếp, bóc lột nhân dân”. Và “làm Công an không phải làm quan cách mạng mà cũng như làm công tác chính quyền hay ở Quân đội đều là đầy tớ cho nhân dân, để giữ an ninh trật tự cho nhân dân…”. Vì vậy, nhiệm vụ của Công an là “bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp cách mạng”.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Thanh Khiết
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Thanh Khiết

Để lực lượng CAND hoàn thành nhiệm vụ, Bác Hồ đã dạy dù việc to, việc nhỏ, quan trọng hay không quan trọng thì lực lượng Công an đều phải “dựa vào dân mà làm việc, phải thật sự trung thành, kính trọng, lễ phép với nhân dân”. Vì so với nhân dân “Công an dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn thì lực lượng ấy còn ít lắm. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay, chân, phải làm sao để có được hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tay ấy”. Đồng thời, Người cũng chỉ rõ

“... Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thắng lợi hoàn toàn”. Muốn vậy CAND phải luôn gần dân, dựa vào nhân dân, phải tôn trọng quyền tự do, dân chủ và phục vụ cuộc sống yên vui, hạnh phúc của nhân dân. Bác thường nhắc nhở lực lượng Công an trong khi thực thi nhiệm vụ phải biết dựa vào tai mắt của nhân dân. Nếu cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an có tài năng nhưng không đối xử tốt với nhân dân thì sẽ bị dân xa lánh và không tạo điều kiện giúp đỡ, tài năng không phát huy được. Và theo Người: “Muốn phục vụ nhân dân tốt thì phải đi theo đường lối quần chúng. Được dân tin, yêu, phục thì việc gì làm cũng được. Không đi đường lối quần chúng là không gần dân, là thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu”.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đòi hỏi CBCS Công an phải nhận thức đúng tình hình và yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với việc triển khai các biện pháp công tác khác, CBCS Công an phải xây dựng, củng cố mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, có nhận thức đầy đủ về quan điểm quần chúng trong 6 điều Bác Hồ dạy, quán triệt sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng  trong sự nghiệp cách mạng nói chung, trong công tác bảo vệ an ninh trật tự nói riêng. Có xác định vì dân phục vụ mới trung thành với Đảng, Nhà nước, mới cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải biết dựa vào quần chúng, tôn trọng tự do dân chủ, phát huy sức mạnh quần chúng, chống biểu hiện cửa quyền, hách dịch, thoái hóa biến chất, vô trách nhiệm trước công việc dân cần. Mỗi CBCS phải rèn luyện tác phong sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tận tụy với công việc và chú trọng nhu cầu chính đáng của người dân, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Công an với nhân dân. Đồng thời, tích cực tham mưu củng cố thực lực chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự và đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Thông qua thực tế công tác chiến đấu, CBCS Công an Gia Lai luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân tạo được sự đồng tình ủng hộ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số CBCS Công an thiếu tu dưỡng, rèn luyện có thái độ quan liêu, hách dịch, thái độ tác phong không đúng mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân, gây mất niềm tin của quần chúng. Đó là những “con sâu làm rầu nồi canh”, cần kiên quyết xử lý. Kính trọng lễ phép với nhân dân là một trong 6 tư cách đạo đức mỗi CBCS Công an phải không ngừng học tập, thấm nhuần đi vào tiềm thức và gắn với mỗi việc làm hàng ngày của mình. Phát huy kết quả đạt được, lực lượng Công an Gia Lai quyết tâm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, khắc phục tồn tại yếu kém, nâng cao đạo đức cách mạng, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để mãi xứng đáng là CAND, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Thanh Khiết