Vẹt Rio ở tiểu bang North Corolina (Mỹ) không chỉ đá bóng, chơi bowling, đánh gôn... mà còn có thể làm động tác đánh đàn, ghép chữ một các thuần thục.

 

.
.
.