Những món ăn “tinh thần” của buôn làng

(GLO)-

Hơn 10 năm qua, các chương trình văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sáng tác, hòa âm phối khí, dàn dựng đã trở thành những món ăn “tinh thần” của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các video khác