Gần 600 con cá Koi khắp Việt Nam đọ sắc tại TP HCM

Gần 600 con cá Koi từ khắp các tỉnh thành Việt Nam quy tụ về TP HCM đọ sắc.

Các video khác