Đàm Vĩnh Hưng - Thanh Hà song ca trong chương trình "Trời sinh một cặp".

 

.
.
.