Từ khóa: cây đại thụ

"Cây đại thụ" của làng Sung O

"Cây đại thụ" của làng Sung O

(GLO)- “Cái gì không biết thì phải hỏi, phải học, như học người Kinh cách chăm vườn cà phê, vườn hồ tiêu. Bà con cũng phải bỏ các hủ tục, chăm lo làm ăn thì mới nhanh giàu“. Đây là những điều mà ông Rơ Mah Chuin (già làng Sung O, xã Ia O, huyện Chư Prông) vẫn thường nói với người dân trong làng.
"Cây đại thụ" của làng Chư Bố II

"Cây đại thụ" của làng Chư Bố II

(GLO)- Từ lâu, già Rah Lan Buk đã được người dân làng Chư Bố II (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) xem như “cây đại thụ“. Bởi lẽ, ông không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi mà còn là điểm tựa tinh thần của dân làng.