Từ khóa: Bộ LĐTB&XH

Giáo viên mầm non, thể dục 60 tuổi vẫn đứng lớp: Nghịch lý và vô lý

Giáo viên mầm non, thể dục 60 tuổi vẫn đứng lớp: Nghịch lý và vô lý

Hãy thử hình dung: Các giáo viên mầm non 60 tuổi vẫn phải múa hát, xưng “cô- con“ với các em bé 2-3 tuổi. Hay, thầy giáo thể dục hơn 60 tuổi vẫn phải thị phạm chạy, nhảy hướng dẫn học sinh. Trước nghịch lý này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có kiến nghị và Thủ tướng đã giao các Bộ liên quan xem xét để thay đổi.