Từ khóa: bị kiện

Kiểm toán NN kết luận 10 vụ, tới vụ người nộp thuế kiện ra tòa

Kiểm toán NN kết luận 10 vụ, tới vụ người nộp thuế kiện ra tòa

Từ thực tế cơ quan Kiểm toán Nhà nước kết luận 10 vụ, tới 8 vụ người nộp thuế kiện ra tòa và cơ quan thuế bị xử thua. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, đề xuất, cần quy định rõ trong luật là nếu cơ quan nào sai thì phải chịu trách nhiệm về quyết định, kết luận của mình.