.

(GLO)- Được sự đồng ý của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc đầu tư cấp điện Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng (thành phố Pleiku), UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo cho các nhà đầu tư đến làm việc trực tiếp với Công ty Điện lực Gia Lai để tính toán phương án cấp điện và thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng điện.

 Triển khai việc cấp điện cho Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng. Ảnh: T.N
Triển khai việc cấp điện cho Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án cấp điện. Đồng thời, yêu cầu Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai các thủ tục thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trạm biến áp nhằm thuận lợi trong công tác đầu tư cấp điện, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, sớm cấp điện cho các nhà đầu tư tại Khu Ccông nghiệp Trà Đa mở rộng.

Thanh Nhật

.