.

(GLO)- Ngày 26-3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Nam Gia Lai (BIDV Nam Gia Lai) đã khai trương Phòng Giao dịch tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai.
 

Ảnh: L.L
Ảnh: L.L

Thời gian qua, dịch vụ ngân hàng trên địa bàn huyện Ia Grai rất phát triển. Tính đến cuối năm 2017, tổng dư nợ tín dụng tại huyện đạt khoảng 1.700 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ cho vay của BIDV Nam Gia Lai đạt 380 tỷ đồng (chiếm 22% tổng dư nợ tín dụng toàn huyện), chủ yếu là dư nợ cho vay nhu cầu cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng (đạt 90 tỷ đồng)… Theo đó, việc khai trương Phòng Giao dịch của BIDV Nam Gia Lai tại huyện không chỉ đáp ứng nhu cầu gửi tiết kiệm, vay vốn sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của người dân mà còn tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Được biết, đây là phòng giao dịch thứ 5 của BIDV Nam Gia Lai trên địa bàn tỉnh.

Lê Lan

.