.

(GLO)- Tỉnh Gia Lai là địa phương được Trung ương hỗ trợ 100% về giống để chuyển đổi từ đất trồng lúa chuyển sang trồng bắp theo Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí do Trung ương hỗ trợ gần 12,7 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 978/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp từ vụ Đông Xuân năm 2016-2017 đến vụ Đông Xuân năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

 

 Nông dân trao đổi kinh nghiệm trồng bắp. Ảnh: Lương Thanh
Nông dân trao đổi kinh nghiệm trồng bắp. Ảnh: Lương Thanh

Theo đó, năm 2017 kế hoạch sẽ chuyển đổi là 1.546 ha, năm 2018 là 1.618 ha, năm 2019 sẽ chuyển đổi vụ Đông Xuân năm 2018-2019 là 1.066 ha. Đối tượng thực hiện là các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có diện tích sản xuất lúa. Mức hỗ trợ không quá 3 triệu đồng/ha chi phí về giống bắp để chuyển đổi. Nội dung thực hiện gồm hỗ trợ công tác khuyến nông, tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp trên đất trồng lúa, hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại để mua máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, các địa phương hướng dẫn người dân thực hiện việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng bắp; tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với nông dân; hỗ trợ hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện hỗ trợ nông dân tiếp cận các thông tin về thị trường, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân rút ngắn các khâu trung gian trong chuỗi giá trị sản xuất…

Lương Thanh

.
Bình luận (0)
.
.