(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, mỗi nơi đều có một nét văn hóa riêng đặc trưng của dân tộc mình. Đối với người Jrai ngoài những tín ngưỡng, hay văn hóa trong đời sống xã hội đã tạo nên sắc thái riêng biệt thì hình ảnh giọt nước của làng là một nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng từ bao đời nay.

 

.
 
 
.
.