Gia Lai 24h: Triển khai các giải pháp đảm bảo cấp điện các tháng cao điểm mùa khô

(GLO)- Sở Công thương Gia Lai vừa ban hành Công văn số 496/SCT-QLNL đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị: Truyền tải Điện Gia Lai, Công ty Điện lực Gia Lai, chủ đầu tư các nhà máy điện triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

Các video khác