Emagazine

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh

E-magazine Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 1
 
Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 2
 
Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 3
 

* P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua?

- Đồng chí RAH LAN CHUNG: Qua theo dõi hoạt động của tổ chức Đoàn và ĐVTN toàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2022, có thể nhận thấy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã đạt những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức lối sống cho ĐVTN luôn được quan tâm với nhiều hình thức phong phú, trực quan sinh động, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước; cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các phong trào cách mạng của tuổi trẻ trong tỉnh có bước chuyển biến mạnh mẽ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đảm bảo tính định hướng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Nhiều phong trào đem lại hiệu quả thiết thực, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội và sức lan tỏa, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 4
 

Nổi bật là các phong trào: “Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”,“Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các tổ chức cơ sở Đoàn đã thành lập 243 đội hình tình nguyện, đội phản ứng nhanh, với 2.483 thanh niên sẵn sàng tham gia công tác phòng-chống dịch; ĐVTN là những thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên luôn tiên phong, xung kích, không ngại gian khổ để tham gia phòng-chống dịch.

Bên cạnh đó, các chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được tổ chức với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; khuyến khích tinh thần “khởi nghiệp”, phát triển kinh tế trong ĐVTN.

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 5
 

Thông qua các phong trào, chương trình hoạt động, tổ chức Đoàn-Hội-Đội được củng cố và phát triển. Chất lượng đoàn viên được nâng lên, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; vai trò của tổ chức Đoàn và ĐVTN được khẳng định; nhiều ĐVTN có sự tiến bộ, trưởng thành. Trong nhiệm kỳ đã có 6.609 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có những trường hợp được kết nạp vào Đảng ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cho thấy vai trò quan trọng và trách nhiệm của tổ chức Đoàn và ĐVTN tỉnh nhà đối với sự phát triển của địa phương, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 6
 

* P.V: Bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều cơ hội lẫn thách thức đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh phải làm gì để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thưa đồng chí?

- Đồng chí RAH LAN CHUNG: Bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều cơ hội và không ít thách thức cho tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Quá trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0 đã tạo cơ hội cho nhiều thanh niên khởi nghiệp, hội nhập; công tác Đoàn cũng có những bước phát triển phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực và những kết quả đạt được, chúng ta cũng không khỏi trăn trở trước một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức, đó là: Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn có mặt chưa thật hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu. Vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên tuy có xu hướng giảm, song vẫn diễn biến phức tạp. Một bộ phận cán bộ Đoàn chưa thực sự nhiệt huyết, hạn chế kỹ năng, nghiệp vụ, chưa thể hiện được vai trò “thủ lĩnh thanh niên”. Một số hoạt động của Đoàn còn mang tính hình thức, dàn trải, thiếu bền vững. Tình hình đó đặt ra cho tổ chức Đoàn không ít thách thức, yêu cầu. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 7
 

Thứ nhất, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng đối tượng, thời điểm cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó, chú trọng giáo dục và hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên cho mỗi ĐVTN; hướng đến việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong-trí sáng-hoài bão lớn” và khắc phục biểu hiện của một bộ phận thanh niên “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 8
 

Thứ hai, chú trọng xác định nội dung trọng tâm và nhiệm vụ đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào, chương trình hành động ngày càng thực chất và hiệu quả, các nội dung hoạt động cần gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, nhất là Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng của Đoàn cấp trên. Có giải pháp đột phá hơn nữa trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, rèn luyện kỹ năng sống, tạo dựng việc làm, khởi nghiệp, vận động ĐVTN tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập, tích cực tham gia các chương trình, hoạt động góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 9
 

Thứ ba, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN và tổ chức cơ sở Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, năng lực, đạo đức, tiền phong, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm và thể hiện được vai trò thủ lĩnh của cán bộ Đoàn các cấp; chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để chủ động lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú, tạo nguồn kế cận cho Đảng. Tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn mạnh-Hội rộng”, nghiên cứu triển khai các giải pháp thiết thực trong tập hợp và hỗ trợ thanh niên; kết nối và phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực, các hoạt động Đoàn-Hội và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để ĐVTN phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn.

* P.V: Theo đồng chí, Đại hội cần tập trung vào những nội dung gì để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới phát triển hơn nữa?

- Đồng chí RAH LAN CHUNG: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV là sự kiện chính trị quan trọng; là đợt sinh hoạt chính trị lớn, sâu rộng của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai, cũng là ngày hội, diễn đàn để ĐVTN trong tỉnh thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết và thể hiện quyết tâm cao cho nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 10
 
Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 11
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Chính vì thế, nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết-tiên phong-năng động-sáng tạo-khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh”, tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ luôn nhiệt huyết, sáng tạo và có nhiều đổi mới để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi lên, quyết tâm cùng với Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh “Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh ảnh 12
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả cháy mía

E-magazineChủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả cháy mía

(GLO)- Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, toàn tỉnh xảy ra gần 100 vụ cháy mía, gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng-chống cháy mía trên địa bàn tỉnh. Chính quyền các địa phương và ngành chức năng cũng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp phòng-chống cháy mía; phối hợp nhà máy đường tăng tốc thu mua mía để hạn chế thiệt hại cho người dân.

Nâng tầm thương hiệu yến sào

E-magazineNâng tầm thương hiệu yến sào

(GLO)- Khi nghề nuôi chim yến ngày càng nở rộ thì những sản phẩm chế biến từ tổ yến cũng đa dạng, phong phú hơn về chủng loại, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và nâng cao hơn nữa thu nhập cho hộ sản xuất kinh doanh. Các cấp chính quyền và ngành chức năng trong tỉnh cũng đồng hành với người dân để phát triển nghề nuôi yến cùng các sản phẩm yến sào theo hướng bền vững.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Chủ động, linh hoạt

E-magazineÔn thi tốt nghiệp THPT: Chủ động, linh hoạt

(GLO)- Trước phương án mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các đơn vị trường học trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt đề ra giải pháp ôn tập phù hợp cho học sinh. Mục tiêu hướng đến là duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT và nâng cao điểm trung bình các môn thi so với năm 2022.

“Bắt mạch” thời tiết giữa đại ngàn

E-magazine“Bắt mạch” thời tiết giữa đại ngàn

(GLO)- Để có cơ sở dữ liệu tin cậy cho bản tin dự báo thời tiết chính xác, kịp thời, cán bộ ngành khí tượng thủy văn “bắt mạch” thời tiết như thế nào? Theo chân một nhóm công tác, những mảnh ghép trong bức tranh thời tiết dần hiện ra với tất cả sự khó nhọc và công phu.

Đưa giá trị bảo vật quốc gia đến công chúng

E-magazineĐưa giá trị bảo vật quốc gia đến công chúng

(GLO)- Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử nhận định: Sưu tập công cụ Đá cũ An Khê là những cổ vật cổ xưa nhất và tiêu biểu nhất cho văn hóa nhân loại, được vinh danh là bảo vật quốc gia vì giá trị ngoại hạng về lịch sử văn hóa của chúng.

Nhộn nhịp những chuyến hàng đầu năm

E-magazineNhộn nhịp những chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Sau Tết Quý Mão, giá cả nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai bật tăng so với những năm trước. Hoạt động xuất khẩu cũng trở nên nhộn nhịp. Đây là tiền đề mang đến nhiều kỳ vọng trong năm mới.
"Làng cà kheo"

E-magazine"Làng cà kheo"

(GLO)- Chiều chầm chậm thả xuống đường làng cái nắng xiên xiên cuối ngày. Ngôi nhà rông truyền thống làng Kon Măh (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) in cái bóng đồ sộ màu nâu trầm lên nền trời xanh lơ. Giữa khoảnh sân rộng rãi, bằng phẳng trước nhà rông vang lên giọng cười đùa của những đứa trẻ đang tụ tập đá bóng, đạp xe và… chơi cà kheo.
Tuần văn hóa-du lịch: Hứa hẹn trải nghiệm hấp dẫn

E-magazineTuần văn hóa-du lịch: Hứa hẹn trải nghiệm hấp dẫn

(GLO)- Tuần văn hóa-du lịch diễn ra từ ngày 22 đến 26-12 là sự kiện lần đầu tiên được tỉnh tổ chức để quảng bá văn hóa, con người và vùng đất Gia Lai. Với chuỗi hoạt động giàu bản sắc, sự kiện này hứa hẹn đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách về vùng đất cao nguyên giàu sản vật và tiềm năng phát triển.
Thiếu thuốc, vật tư y tế: Bệnh viện gặp khó, người dân thiệt thòi

E-magazineThiếu thuốc, vật tư y tế: Bệnh viện gặp khó, người dân thiệt thòi

(GLO)- Hai tháng qua, nhiều bệnh nhân khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở y tế công trên địa bàn tỉnh phàn nàn về việc thiếu thuốc, vật tư y tế dẫn đến người bệnh có thẻ BHYT vẫn phải bỏ tiền túi mua thuốc bên ngoài. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT mà còn gây khó khăn cho công tác khám-chữa bệnh.
Gieo mầm cồng chiêng trong trường học

E-magazineGieo mầm cồng chiêng trong trường học

(GLO)- Năm 2005, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đến nay, những giá trị cốt lõi, độc đáo của di sản văn hóa này được kế thừa, bảo vệ và phát huy bằng nhiều con đường. Trong đó, đưa cồng chiêng vào trường học để giáo dục thế hệ măng non tình yêu với văn hóa truyền thống đã được các địa phương trong tỉnh Gia Lai triển khai khá hiệu quả.
Nông dân Gia Lai thua lỗ vì rau rớt giá

E-magazineNông dân Gia Lai thua lỗ vì rau rớt giá

(GLO)- Thời điểm này năm trước, tại các vùng chuyên canh rau Đak Pơ, thị xã An Khê và TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) lúc nào cũng tấp nập phương tiện vận chuyển hàng đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành miền Trung. Nhưng năm nay, giá rau xanh giảm mạnh và khó tiêu thụ khiến nhiều hộ nông dân lỗ nặng.
FrankFurt hợp tác bảo tồn hệ sinh thái Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng

E-magazineFrankFurt hợp tác bảo tồn hệ sinh thái Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Ngày 10-11 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai và Hội Động vật học FrankFurt tại Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác xây dựng và thực hiện Dự án hỗ trợ bảo tồn thiên nhiên tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng giai đoạn 2022-2026. Việc hợp tác là bước đệm để kêu gọi sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế cùng đồng hành, tạo tiềm lực để bảo tồn bền vững hệ sinh thái rừng, giá trị đa dạng sinh học và các hoạt động phát triển bền vững.
Xây dựng thương hiệu nhãn Kông Chro

E-magazineXây dựng thương hiệu nhãn Kông Chro

(GLO)- Huyện Kông Chro hiện có gần 200 ha nhãn. Nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương, tạo sinh kế bền vững, huyện đang tập trung xây dựng thương hiệu cho cây nhãn, hướng đến thị trường xuất khẩu.
Hội tụ sắc màu di sản

E-magazineHội tụ sắc màu di sản

(GLO)- Một cuộc hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa diễn ra tại phố núi Pleiku trong 2 ngày cuối tuần qua. Ngày hội khẳng định sự phong phú, đặc sắc trong văn hóa của người Việt, dù sinh sống ở bất cứ nơi nào trên dải đất hình chữ S, các dân tộc vẫn luôn có cách gìn giữ và không ngừng làm giàu thêm di sản.