Emagazine

Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh

E-magazine Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong xây dựng quê hương giàu mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
 
 

* P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua?

- Đồng chí RAH LAN CHUNG: Qua theo dõi hoạt động của tổ chức Đoàn và ĐVTN toàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2022, có thể nhận thấy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã đạt những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức lối sống cho ĐVTN luôn được quan tâm với nhiều hình thức phong phú, trực quan sinh động, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước; cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các phong trào cách mạng của tuổi trẻ trong tỉnh có bước chuyển biến mạnh mẽ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đảm bảo tính định hướng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Nhiều phong trào đem lại hiệu quả thiết thực, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội và sức lan tỏa, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

 

Nổi bật là các phong trào: “Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”,“Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các tổ chức cơ sở Đoàn đã thành lập 243 đội hình tình nguyện, đội phản ứng nhanh, với 2.483 thanh niên sẵn sàng tham gia công tác phòng-chống dịch; ĐVTN là những thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên luôn tiên phong, xung kích, không ngại gian khổ để tham gia phòng-chống dịch.

Bên cạnh đó, các chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được tổ chức với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; khuyến khích tinh thần “khởi nghiệp”, phát triển kinh tế trong ĐVTN.

 

Thông qua các phong trào, chương trình hoạt động, tổ chức Đoàn-Hội-Đội được củng cố và phát triển. Chất lượng đoàn viên được nâng lên, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; vai trò của tổ chức Đoàn và ĐVTN được khẳng định; nhiều ĐVTN có sự tiến bộ, trưởng thành. Trong nhiệm kỳ đã có 6.609 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có những trường hợp được kết nạp vào Đảng ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cho thấy vai trò quan trọng và trách nhiệm của tổ chức Đoàn và ĐVTN tỉnh nhà đối với sự phát triển của địa phương, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

 

* P.V: Bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều cơ hội lẫn thách thức đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh phải làm gì để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thưa đồng chí?

- Đồng chí RAH LAN CHUNG: Bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều cơ hội và không ít thách thức cho tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Quá trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0 đã tạo cơ hội cho nhiều thanh niên khởi nghiệp, hội nhập; công tác Đoàn cũng có những bước phát triển phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực và những kết quả đạt được, chúng ta cũng không khỏi trăn trở trước một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức, đó là: Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn có mặt chưa thật hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu. Vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên tuy có xu hướng giảm, song vẫn diễn biến phức tạp. Một bộ phận cán bộ Đoàn chưa thực sự nhiệt huyết, hạn chế kỹ năng, nghiệp vụ, chưa thể hiện được vai trò “thủ lĩnh thanh niên”. Một số hoạt động của Đoàn còn mang tính hình thức, dàn trải, thiếu bền vững. Tình hình đó đặt ra cho tổ chức Đoàn không ít thách thức, yêu cầu. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

 

Thứ nhất, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng đối tượng, thời điểm cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó, chú trọng giáo dục và hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên cho mỗi ĐVTN; hướng đến việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong-trí sáng-hoài bão lớn” và khắc phục biểu hiện của một bộ phận thanh niên “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Thứ hai, chú trọng xác định nội dung trọng tâm và nhiệm vụ đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào, chương trình hành động ngày càng thực chất và hiệu quả, các nội dung hoạt động cần gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, nhất là Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng của Đoàn cấp trên. Có giải pháp đột phá hơn nữa trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, rèn luyện kỹ năng sống, tạo dựng việc làm, khởi nghiệp, vận động ĐVTN tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập, tích cực tham gia các chương trình, hoạt động góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

 

Thứ ba, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN và tổ chức cơ sở Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, năng lực, đạo đức, tiền phong, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm và thể hiện được vai trò thủ lĩnh của cán bộ Đoàn các cấp; chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để chủ động lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú, tạo nguồn kế cận cho Đảng. Tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn mạnh-Hội rộng”, nghiên cứu triển khai các giải pháp thiết thực trong tập hợp và hỗ trợ thanh niên; kết nối và phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực, các hoạt động Đoàn-Hội và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để ĐVTN phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn.

* P.V: Theo đồng chí, Đại hội cần tập trung vào những nội dung gì để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới phát triển hơn nữa?

- Đồng chí RAH LAN CHUNG: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV là sự kiện chính trị quan trọng; là đợt sinh hoạt chính trị lớn, sâu rộng của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai, cũng là ngày hội, diễn đàn để ĐVTN trong tỉnh thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết và thể hiện quyết tâm cao cho nhiệm kỳ mới.

 
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Chính vì thế, nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết-tiên phong-năng động-sáng tạo-khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh”, tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ luôn nhiệt huyết, sáng tạo và có nhiều đổi mới để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi lên, quyết tâm cùng với Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh “Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

 

Có thể bạn quan tâm

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ cuối: Những gạch nối hòa bình

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ cuối: Những gạch nối hòa bình

(GLO)- Những người lính từ mặt trận trở về, những người chỉ lặng lẽ phía sau phục vụ chiến đấu và cả những người sinh ra dưới bầu trời không tiếng súng… đều tiếp tục tự nguyện trở thành gạch nối hòa bình giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, hóa giải sâu sắc những đau thương để lại từ một cuộc chiến.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

(GLO)- Trong suốt 10 năm người lính tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế, có người may mắn trở về, người đến giờ vẫn còn nằm lại trên đất bạn. Nhưng, như lời một người lính trở về thì “một cuộc sống trung thực và can đảm không cho phép chúng ta sống hời hợt, đại khái”.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

(GLO)- Điều gì đã gắn kết những người lính tình nguyện Việt Nam để làm nên khúc khải hoàn trên chiến trường K? Đó có phải là tình đồng đội thiêng liêng, cao cả; là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng và cũng đầy ân tình đối với người dân nước bạn, thậm chí với cả người ở phía bên kia chiến tuyến?

Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

E-magazineXây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

(GLO)- Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, một số doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân đang bước đầu áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và hướng đến nền nông nghiệp thông minh, hiện đại.

Canh cánh nỗi lo mía cháy

E-magazineCanh cánh nỗi lo mía cháy

(GLO)- Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với sự bất cẩn của người dân trong đốt dọn ruộng mía tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Bà con nông dân đang canh cánh nỗi lo mía cháy.

Khúc hoan ca làng chài

E-magazineKhúc hoan ca làng chài

(GLO)-

Từ dăm con thuyền dạt trôi giữa mênh mông sông nước Sê San ngày nào đã hình thành 1 làng chài với hơn 30 hộ dân. Hôm nay, làng chài trên dòng Sê San đã đổi vận từ con cá và du lịch.

Xuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

E-magazineXuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhận được nhiều đơn hàng hơn so với năm ngoái. Đây là tín hiệu lạc quan, kỳ vọng tạo đột phá cho ngành xuất khẩu nông sản của tỉnh trong năm 2024.
Cô gái 9X và hành trình đạp xe xuyên Á

E-magazineCô gái 9X và hành trình đạp xe xuyên Á

(GLO)- Đang yên đang lành với công việc có thu nhập cao tại TP. Hồ Chí Minh, cô gái quê Gia Lai Trương Mỹ Châu (SN 1990) quyết định “đặt xuống mọi thứ” để thực hiện chuyến xuyên Việt, rồi xuyên Á bằng xe đạp.

Chàng trai Bahnar dẫn nước về làng

E-magazineChàng trai Bahnar dẫn nước về làng

(GLO)-Xuân này tròn 3 năm kể từ lúc dân làng Hrach (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) đón nguồn nước ngọt lành từ đỉnh núi Bok Ưng về tưới mát cả một vùng khô cằn. Câu chuyện về chàng trai Đinh Hmach dẫn nguồn nước về làng được đồng bào Bahnar nơi đây truyền tai nhau như một kỳ tích.