Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII:

Tạo đột phá vượt bậc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, ngày 8-12, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các video khác